Gravírovanie fotky na zlatý pliešok | Gravírovanie fotky na strieborný pliešok | Gravírovanie fotky na oceľový pliešok | Gravírovanie svadobného príboru | Gravírovanie kladky - zámok lásky

Čo je to gravírovanie

Ide o technológiu, ktorá nahrádza klasické ručné rytie a vytvára nápisy, logá, či ornamenty do kovov:

Umožňuje tým:

  • zdobiť šperky a iné predmety
  • nezmazateľne ich označovať
  • vyrývať stopy do rôznych kovov

A to všetko na princípe tepania údermi presnej diamantovej ihlice.

Gravír, gravírovať, gravírovanie, gravírovaný, zlatý pliešok, fotka bábätka, strieborný pliešok, oceľový dog tag.